Benny Hinn falošný prorok

11.06.2014 13:09

Milí čitatelia.
Prosím rozsúďte sami nižšie uvedené citácie a "proroctvá" (ktoré všetky pochádzajú od Bennyho Hinna) s Božím Slovom a utvorte si sami názor na ovocie tejto americkej kresťanskej TBN "star".
S Vašim dovolením začnem s Božím Slovom:

Ale prorok, ktorý by sa spupne odvážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu neprikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie. A keby si povedal vo svojom srdci: Jako poznáme slovo, ktoré nehovoril Hospodin? Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hospodinovom, a nestalo by sa to slovo ani by neprišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hospodin, v spupnosti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.
(5Moj 18:20-22)

K zákonu sa obráťte a k svedoctvu! Istotne povedia podľa tohoto slova, istotne povie ten, kto nebude mať svitu rannej zory.
(Iz 8:20)

Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. A tak ich tedy po ich ovocí poznáte.
(Mt 7:15-20)

A teraz už nechajme prehovoriť samotného Bennyho Hinna:

"Boh zničí homosexuálov v Amerike, rovnako ako zničil Sodomu & Gomoru a to medzi rokmi 1994-1995."
NESTALO SA!

Benny Hinn bol obžalovaný z troch úmrtí, ktoré vyrovnal mimosúdne neznámymi sumami. Pri každom údajne uzdravenom človeku im Hinn povedal na jeho uzdravujúcich výpravách, že boli uzdravený z rakoviny či AIDS. Títo úprimný ľudia uverili klamstvu Bennyho Hinna, prestali brať svoje lieky a zomreli.
VYSLOVENÉ PROROCTVO O UZDRAVENÍ SA NESTALO!

„Pán mi povedal, že Fidel Castro zomrie na konci roka 1990.“
NESTALO SA!

Benny Hinn prehlásil, že Duch Pánov mu povedal, že Ježiš sa fyzicky objaví počas jeho ťaženia v Keni. To sa nestalo. Avšak, počas Hinnovho kázania, bolo niekoľko ľudí zranených, potom čo sa ľudia vrhli na javisko, aby tam boli, keď sa Ježiš objaví. Dve deti pri tom zomreli, pretože ich rodiny ich zobrali z nemocnice lebo verili, že Ježiš príde a uzdraví ich.
VYSLOVENÉ PROROCTVO O ZJAVENÍ SA NESTALO!

„Veľké prebudenie bude v Orlande v stredných '90 rokoch k navráteniu Boha späť do amerických tried“
NESTALO SA!

„Stredné-'90 roky uvidia nový Boží ťah ako Boh otrase svetom posledným veľkým prebudením. Mnohý budú vstávať z mŕtvych a a anjeli budú klopať na dvere“
NESTALO SA!

„Nová choroba povstane v Južnej Amerike zrodená z novej juhoamerickej drogy a mnohý zomrú“
NESTALO SA!

„Boh dostane Ameriku na kolená ekonomickým kolapsom.“
NESTALO SA!

„Zemetrasenie postihne východné pobrežie Ameriky a veľa zničí v 90. rokoch. Žiadne miesto nebude v bezpečí pred zemetrasením v 90, rokoch“
NESTALO SA!

Niečo o svojom spasení:
"Bol som spasený v Izraeli v 1968"
(PTL Family Devotional, 12/1981)
"Bolo to v Kanade, kde som bol znovuzrodený práve po '68"
(1983 slovo v St. Louis)
"Bol som spasený na strednej škole v 1972...v mojich "seniorských" rokoch"
(Good Morning, Holy Spirit, 1990)
"Nikdy som nepovedal, že som bol "senior"..."
(Christianity Today, 10/5/92)Ako začalo fúkanie do mikrofónu:
"...v Južnej Afrike som videl človeka fúkať na niekoho a on spadol, a ja som si pomyslel "To je dobrý nápad" a preto som začal fúkať.“
(1995, ve Springfieldu, MO)
"Niektorí sa ma pýtajú, čo sa snažím robiť, keď na nich fúkam... Boh mi povedal, aby som to robil..."
(The Anointing (strana 89)

„...Pán mi to práve povedal ale neviem, či je to pravda alebo nie." (TBN)

„Keby som mal "samopal Ducha Svätého", tak by som "pokosil" kritikov.“

"Boh mi hovoril, že mi veriaci majú posielať peniaze, na vybudovanie mojej televíznej služby"
ŽIAĽ STALO SA A DEJE SA!

V tomto videu sa nachádzajú niektoré s vyššie uvedených nenaplnených proroctiev: