Biblia - wikicitáty

09.06.2011 14:13

Biblia je ako mapa. Študovať ju, ešte neznamená, že sa dostaneme do cieľa. Treba nasadnúť do auta, naštartovať a ísť. (Ulrich Parzany)
Biblia je 66 a viac kníh pre 66 a viac rokov. (Pavel Kosorin)
Biblia je v súčasnosti jediný zlatý poklad, ktorý je celý v obehu. (Pavel Kosorin)
Biblia sa podobá zlatej bani - kto nie je ochotný kopať, nemá žiadnu šancu zbohatnúť. (Pavel Kosorin)
Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako je nebo postavené. (Augustín)
Je nemožné správne svetu vládnuť bez Boha a Biblie. (George Washington)
Je to škandál čo biblia učí, ale výsledkom je pokoj. (Pavel Kosorin)
Keby sa všetky nečítané a zanedbávané biblie premenili hneď v stromy, tak by ľudia nikdy nepočuli o ohrozených lesoch. (Jim Forest)
Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko osožilo bez Božej lásky a milosti? (Tomáš Kempenský)
Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji. (Ambrosius)
Keď je Biblia zakázaná, číta sa viac ako keď je kázaná. (Pavel Kosorin)
Kto nečíta písmo, nepozná Krista. (Hieronym)
Kto prestane čítať Bibliu, stane sa nečitateľným kresťanom. (Pavel Kosorin)
Nie je všetko Písmo sväté, čo ľudia hovoria. (Slovenské príslovia)
Nikto nemá toľko poradcov ako ten kto má Bibliu. (Pavel Kosorin)
Možno by sa Biblia začala viac čítať, keby Boh prišiel so súťažou: Vyhrajte týždeň v nebi. (Pavel Kosorin)
Správne čítaná Biblia je najmocnejšou silou pre ateizmus, akú si vieme predstaviť. (Isaac Asimov)
Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky. (Augustín)
Sväté písmo presahuje všetky vedy už spôsobom reči, lebo tou istou rečou podáva dej i prezrádza tajomstvá.
Všetky módne názory som našiel v starej Biblii. (Pavel Kosorin)