Biblická Prax?

07.07.2014 11:46

Slovo života niekoľkokrát pozvalo kazateľku Jane Whaley z USA, ktorá kázala, že je dôležité zbaviť sa démona v žalúdku prostredníctvom dávenia a hlasitého kriku. Behom stretnutia sa všetci účastníci predkláňali a pokúšali dáviť. Zvláštna (ne)biblická prax.

https://www.youtube.com/watch?v=b-Iw5XYO9ak

Aj keď nemôžeme Slovu života uprieť dostatok sebareflexie (aj keď oneskorene a ozaj v ojedinelých prípadoch, ktoré sú skôr raritou) a ich oddelenie sa od tejto pani (no neviem či sa oddelili od praxe, ktorú vyučovala), koniec celej tejto „frašky“ nebol o nič lepší ako v známej sekte Svedkov Jehovových, kedy sa vedenie Slova života nezachovalo o nič lepšie ako už vyššie spomínaná sekta v otázkach a rozporoch v učení týkajúcich sa svojich „milovaných ovečiek“ a ich následného pranierovania. Konal takto náš milujúci Spasiteľ ako nám o Ňom dáva Písmo svedectvo? Myslím, že tento postoj (ani jeden, ani druhý) nemajú z láskou Kristovou absolútne nič spoločné. Posúďte sami.

„Po niekoľkých rokoch Slovo života prestalo túto ženu pozívať a Ruben Agnarsson, neskôr v roku 2009 v časopise Slova života Världen idag priznal, že sa Slovo života od Jane Whaley oddelilo na znamenie sebakritiky. Člen hnutia, ktorý úplne rovnako kritizoval Jane Whaley niekoľko rokov predtým, bol spoločne zo  svojou rodinou z hnutia vylúčený a ostatným členom bolo povedané, aby sa s rodinou nijak nestretávali. Keď však Slovo života dospelo k rovnakému záveru, nikto sa im nijak neospravedlnil.“

(Per G Swartling MD, skôr obvodní lekár a vedúci Národného výboru pre zdravie a sociálne zabezpečenie, Uppsala, Švédsko 2011–10–05)

Túto prax jednania „pastierov“ s „milujúcimi ovečkami“ ako som už spomínal možno nájsť aj v kruhoch známej sekty Svedkovia Jehovovi, ako je to jasne vidieť aj tomto dokumente: https://www.sekty.sk/sk/video/view/23  a aj v skvelom filme Oddelené svety, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti: https://www.csfd.cz/film/246364-oddelene-svety/

Ako sme mohli vidieť nie vždy platí známe: „koniec dobrý, všetko dobré“.