Cesty viery - Evanjelium prosperity

25.06.2014 14:05

Bohoslužba alebo špiritistická seansa? Cirkev alebo sekta? Netradičná forma uctievania Boha v dokumente Šárky Pavlicové

Hnutie viery je známe tiež ako „pozitívne vyznávanie“ alebo ako „posolstvo viery“. Svojimi odporcami je potom označované za „evanjelium prosperity“ alebo za hnutie „zdravia a bohatstva“. Podľa rozšíreného názoru má svoje korene v rannom pentekostálnom (letničnom) hnutí. V Severnej Amerike patria medzi jeho predných predstaviteľov Kenneth Hagin, ktorý je obecne vnímaný ako „otec“ tohto hnutia. Učenie prijali taktiež mnohí letničný a charismatickí kazatelia v iných častiach sveta – napr. David (Paul) Yonggi Cho z Koreje, Nigerijec David Oyedepo alebo Juhoafričan Ray McCauley. Hovorí sa taktiež o spojení medzi hnutím viery a „pozitívnom myslení“ Normana Vincenta Pealea.

 

www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/407235100051004-evangelium-prosperity/