Izrael - Pray for the peace of Jerusalem

06.11.2014 15:32

Nájdeš nás aj na Facebooku

Izrael - Pray for the peace of Jerusalem

Na tejto stránke sa chcem spolu s Vami zdieľať o správach a udalostiach týkajúcich sa Izraela a jeho ľudu. Žijeme posledné časy bratia a sestry a Písmo nám hovorí, že v posledných dňoch „učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom“ (Zach 12:3). Izrael je Božími hodinami. Na druhej strane nás Písmo vyzýva „Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!“ (Ž 122:6). Je našou povinnosťou vyprosovať u nášho a rovnako ako aj u ich Boha, milosť pre obyvateľov Izraela. Budem rád, ak sem budete pridávať rovnako svoje postrehy udalostí a správ (v akomkoľvek jazyku) a tak budeme jeden druhého povzbudzovať a burcovať telo Kristovo za vrúcnejšie a horlivejšie modlitby. Uvedomujem si, že správy a udalosti tu uverejňované nebudú vždy pekné a prinášajúce radosť ale skôr smutné a bolestivé. Ale majme nádej, že Boh sa oslávi aj skrze svoj ľud aj v tomto čase. Boh žehnaj Izraelu. Taktiež sa tu môžu uverejňovať rôzne skladby, oslavujúce Boha Izraelovho v hebrejskom jazyku a taktiež zaujímavosti ohľadne židovského národa, či už sa bude jednať o minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť. Ďakujem, že spolu bojujeme za Boží vyvolený národ, za národ Izrael. Boh Vám žehnaj.

 

www.facebook.com/pages/Izrael-Pray-for-the-peace-of-Jerusalem/1506563809594096?fref=ts