NA ZAMYSLENIE! Mohutné evanjelizačné akcie neznamenajú automaticky prebudenie!

23.06.2014 15:51

„Návštevníci Cirkevných organizácií sa radujú, že Boh otvára dvere a posiela prebudenie napr. do Afriky. Jediným kritériom je však desaťtisíc ľudí zhromaždených na akciách najrôznejších evanjelistov. Pritom toto hľadisko je úplne zavádzajúce. Ľudia slúžiaci na týchto akciách si svoju pozíciu poisťujú tak, že nechávajú účastníkov vyplňovať rôzne dotazníky, karty rozhodnutia a podobne. Môžu potom víťazne mávať státisícmi či miliónmi kusov papierov, ktorými dokladajú počty „spasených“. Žiaľ toto niektorým úplne postačuje, aby mohli radostne vykrikovať, že už prichádza ono prebudenie, ako sú o ňom vyučovaný vo svojich cirkevných organizáciách (najčastejšie charizmatického typu).
Nikto už neskúma (a pri státisícových či miliónových počtoch zúčastnených to ani dosť dobre nejde), či každý jeden z ľudí, ktorí odovzdali svoj kus papiera, skutočne celým srdcom túžia nasledovať Boha a milovať pravdu za každú cenu.
Nemožno pokladať znak rovná sa medzi počet vyplnených kusov papiera a počtom spasených ľudí, a to najmä s týchto dôvodov:
 - Akcie sú koncipované ako hlboko citová a vzrušujúca záležitosť, s dojemnou hudbou; a emóciami desaťtisícového davu pôsobia veľmi mocne. Ľudia sú pod vplyvom davovej eufórie ochotní urobiť mnoho. Keď sto ľudí okolo vás so vzlykaním vyplňuje „kartu rozhodnutia“, ťažko odoláte, aby ste neurobili v nápore emócií to isté.
 - Evanjelium je často predávané primárne tak, že ide o cestu ako sa zbaviť nepríjemných vecí v tomto živote. Hovorí sa o zlomení pút strachu, o uzdravení, atd. Ľuďom nie je vysvetlené, že nasledovať Boha vždy niečo stojí a že v tomto svete je to krajne nevýhodné, pretože budú vystavený siliacemu tlaku zo strany Satana. Takto predávaná dobrá správa teda skôr pripomína evanjelium prosperity. Chudobný a chorý ľudia vždy počujú toho, kto im ponúka vyriešenie ich problémov. Keby rovnako emotívne kázal predstaviteľ New Age o potrebe solidarity, delenia svetových zásob a humanity, taktiež bez problémov nájde dostatok poslucháčov.
Vždy bude medzi ľuďmi, ktorí sa prihlásia k prijatiu Ježiša, nezanedbateľný počet tých, ktorí v prvom rade túžia po naplnení svojich potrieb tu na svete a dúfajú, že im Boh toto poskytne. Pravda pre nich až tak podstatná nie je a keď táto cesta „nezaberie“, opustia ju a zvolia si inú (napr. už zmieňované New Age, učenie The Secret a pod.) Už v novozákonnej dobe veľká časť davu nasledovala Ježiša presne z rovnakých pohnútok. (Jan 6-24:26) “keď tedy videl zástup, že nieto tam Ježiša ani jeho učeníkov, vošli aj oni do lodí, ktoré boly pripluly od Tiberiady, a prišli do Kafarnauma hľadajúc Ježiša. A keď ho našli za morom, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal a riekol: Ameň, ameň vám hovorím, hľadáte ma, nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa“. Ježiš nasýtil tisícový dav, ale to samo o sebe nebolo cieľom. Šlo o znamenie pre zástupy, že Ježiš je skutočne od Boha (Boží Syn). Pre mnohých ľudí však nasýtenie bolo tým, čo ich k Ježišovi priťahovalo.
Veľké evanjelizačné akcie, vykazujúce stotisícovú účasť, nemusia vôbec znamenať, že dochádza k mocnému prebudenie. Aj keď ľudia vyplňujú v miliónových počtoch kusy papiera s tým, že prijímajú Ježiša, nie je možné preskúmať a rozsúdiť pohnútky každého jedného z nich (skutočná túžba po Bohu, alebo napäté emócie, túžba po lepšom živote tu na svete, po uzdravení….?) a nemožno teda tvrdiť, že z akcií odchádzajú milióny spasených. Srdce týchto ľudí a ich motivácií môže v danej situácií rozsúdiť iba Boh. Cez to všetko práve na tom zakladajú niektorí svoju nálepku „veľký evanjelista“ a vykazujú počty „spasených“, „obrátených“ atď., aby tým vzbudili dojem, ako sú mocne požehnaní. Podľa niektorých zdrojov by napríklad už tretina obyvateľov Nigérie musela byť spasená a verne nasledovať Boha, čo by malo logicky dopad na situáciu v celej zemi.
Biblia nad to všetko nijako nepodporuje teóriu o mohutnom prebudení na konci časov. Naopak hovorí o odvrátení sa od Boha. Ľudia sa priklonia k duchovnu, ale ich zbožnosť bude len zdanlivá, pretože sa vydajú vo veľkom počte po ceste Satanovho klamu.
Mnohí ľudia nanešťastie nemajú potrebu akokoľvek skúmať či rozsudzovať, dokonca sa pozastavujú nad tým, že niekto rozsudzovať a skúmať (v základe biblickú autentickosť a ovocie) chce a chápu to spravidla ako nemiestne rýpanie a mentorovanie, keď predsa tieto akcie sú „taká požehnané a pekné“.
Pre nadchádzajúcu vládu Satanovho bezbožníka, ktorý sa bude vydávať za Boha, vzhľadom k tomu, že dá ľuďom to, čo je im stále častejšie sľubované na veľkých evanjelizačných akciách (mier, potravu, prosperitu), bude ich možno ľahko presvedčiť, že toto je skutočne ich spasiteľ a že bieda predchádzajúcich rokov bola tým, čo Biblia nazýva prepustením Satana“.

(Odkryté klamstvá)