Prv sa prebuďme mi!!!!

28.07.2013 18:23

Toľko sa hovorí o prebudení, že radový kresťan sa rýchlo nechá strhnúť týmto nadšením, ktoré mimochodom nemá opodstatnenie v Písme, (vraví presne opak), že sa stoho stáva skoro národný šport. Nechcem sa tu rozpisovať o tom čo vraví na túto tému Písmo, ale chcem sa zamerať na jedno videnie. K videniam samozrejme pristupujem opatrne a skepticky, ale tu som musel spraviť výnimku, lebo je až moc skutočné a podporené Písmom samotným. Nemýlte sa, ja túžim po prebudení stratených ľudí, ale prv sa musíme prebudiť my sami milovaný. Buďme k sebe úprimný a položme tento obsah a samých seba pred Božiu milostivú tvár a choďme sa k Ňemu pre radu utiekať a k osvieteniu nášho skazeného srdca. Ja viem, čo by povedal o mne. Čo by povedal o Vás, viete len Vy sami a ja sa to neodvážim súdiť ani posudzovať. Viem jedno, že ak spí cirkev nemôžeme čakať, že sa udeje prebudenie nevídaných rozmerov, na ktoré čaká väčšinová časť kresťanského sveta. Jednoducho nepríde pokiaľ sa nezobudíme my bratia a sestry!!!

Ak sa hlása nejaké prebudenie je väčšinou falošné, ako sa to potvrdilo už mnoho krát aj v dnešnej "prebudeneckej" dobe.

Následujúci člának si prosím pozorne prečítajte a s modlitbou na perách sa pýtajte nášho Nebeského Otecka "kde som ja"?

Ja musím plne súhlasiť s týmto pozoruhodným videním, ktoré je ako jedno s mála "videní" podporené Písmom samotným a tým, čo o prebudení hovorí ono samo.

Nech Vám je na požehnanie.

Vidění o pravém a falešném probuzení.doc (38400)