Střípek z Konference ohně v Košicích 2013

11.06.2014 13:06

Na následujícím videu z Konference ohně z roku 2013 v Košících můžeme vidět, jak Todd White, mladý muž s dredovaným culíkem v barevné košili, za zvuku takřka meditační hudby, křičí do naslouchajícího publika torza nauky hnutí Víry, které prokládá simultánně překládaným popěvkem jména Ježíš. Například:

• Učení o zjevení slávy synů Božích, což nejsou, jak vyplývá z Bible, oslavení a vzkříšení lidé, ale i účastníci konference, na nichž se má tato sláva manifestovat již na zemi a v tomto čase. (čti Ř 8,19)

• Kenotické učení, že Ježíš nekonal zázraky jako Bůh, ale jako člověk pomazaný Duchem. (čti Jan 20,30–31)

• Učení, že Ježíš se stal hříchem, abychom se my mohli stát Boží spravedlností v něm. (čti 2 Kor 5,21)

• Učení o tom, že se máme podívat do zrcadla, abychom se naučili milovat Boha. Tak si uvědomíme cenu oběti, která za nás byla zaplacena. (čti Iz 2,22)

• Učení, že milováním sebe se naučíme milovat bližního. (čti Ef 5,29)

Na závěr si pak lidé zřejmě toto požehnání vzájemně předávají.

Možná se Vám pronášená hesla mohou zdát jen jako extenzivně akcentované biblické verše nebo jako specifická exegeze. Ano, některé biblické verše samy o sobě jsou pravdivé a není k nim co dodat. Leč, tato směs podle mne tvoří určitý svérázný kontext. Případné zájemce mohu odkázat například na ucelenou reflexi tohoto učení v celém jeho kontextu. Domnívám se, že Bonnkeho spolupráce s Benny Hinnem, Kennethem Copelandem nebo Ray McCauleym není jen pragmatickým nebo funkcionalistickým počinem, ale možná i duchovním souzněním.

Je možné, že po tomto článku video navždy zmizí z internetu (nebylo by to poprvé, kdy kritika, zdaleka ne moje, vedla k odstranění videí z kanálu Youtube). Má otázka však je, zda se tato, podle mého soudu, do takřka meditační hudby vykřičená hesla v kontextu, dají tak snadno odstranit ze srdcí a podvědomé mysli jejich posluchačů?