The Mask (2015) Movie

02.01.2015 11:24

 

The Mask
 
Krátky kresťanský film o tom, ako dnes naše masky, ktoré nosíme aj do svojich zborov ničia náš vzťah k našim bratom a sestrám a tým pádom sa odráža aj na našom úprimnom nasledovaní Boha samotného. Je to aj tvoj problém? Nechaj sa vtiahnuť do tohto príbehu, ktorý je viac realitou ako fikciou. 
 
„V dnešnej dobe máme masky. V práci, v škole, v rodine, ale čo je alarmujúc je, že sme sa naučili žiť s maskami aj v zboroch, na mieste, kde takýto život nie je tolerovaný. Ale pred Bohom nič neschováme. Veď v Biblii Dávid sám hovorí: Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte ani nemám slova na jazyku, a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko. Tak prečo schovávame svoju pravú tvár? Bratia sestry, verím, že keď dokážeme prijať fakt, že nás Boh prijíma takých aký sme  a že nemusíme meniť naše tváre, ale sa pokoríme a prídeme k Nemu taký, ako nás našiel, začne skutočná zmena v našich životoch. Chcem Vás povzbudiť a vyzvať, aby sme zložili masky , pokorili sa pred Bohom a nechali aby On v našom živote začal vládnuť.. Život bez masky je krajší.“
 
Voľné kopírovanie povolené
 
Film nájdete tu: