Svedectvá

Tajná Nahrávka s Výboru Svedkou Jehovových - https://www.ulozto.sk/7756675/tajna-nahravka-s-vyboru-svedkov-jehovovych-mp3

Príbeh Katolíckej Jeptišky Charlotte - https://www.ulozto.sk/9154604/pribeh-katolicke-jeptisky-charlotte-mp3

Mistérium Rocku - https://www.ulozto.sk/8356663/misterium-rocku-mp3

Okultizmus v Hudbe -https://www.ulozto.sk/8336313/okultizmus-v-hudbe-mp3