Nie je našim cieľom vyvolať kontroverzie či akékoľvek roztržky. Našim cieľom je ukázať na klamy a zvody, ktoré naberajú na sile a neberú ohľad na nikoho.

Každý z nás je vystavený ich vplyvom - od priemerného kresťana, až po vážených vodcov. Našim prianím je záchrana - nie odsúdenie. 

No našim primárnym cieľom vždy bolo a bude osláviť nášho Pána Ježiša Krista a sprostredkovať každému hľadajúcemu poznanie ohľadom učenia Ježiša Krista, ktoré nám zanechal vo svojom Slove.
Mnohí veriaci v dnešnej spoločnosti vôbec nepoznajú Písmo a to je podľa nášho názoru tragédia dnešnej doby.
Čo, alebo koho nasledujú dnešný naozaj úprimný kresťania, ak nie učenie obsiahnuté v Pánovom Slove?

Na tejto stránke sa chceme spoločne s Vami okrajovo, ale aj obsiahlejšie dotknúť mnohích dnes tak populárnych učení, nie len mimo, ale aj vo vnútri cirkví a skúmať ich vo svetle Biblie (nejde o to ako to vidíme my - ale ako to vidí sám Boh)

Mnohí čitatelia a návštevníci s nami nebudú súhlasiť a zistia, že prijatie evidencie bude pre nich obtiažne, pretože môže obsahovať niektoré prominentné kresťanské osobnosti. No i cez to dôkazy budú hovoriť sami za seba....

Nech Vás Pán všetkých požehná.
 
"Všetko skúšajte; dobré podržte. Každého druhu zlého sa chráňte."
                
                                                                                          (1Tes 5:21-22)