Izrael (Prorocká minulosť a budúcnosť) Prednáška

21.10.2014 15:42

 

Mládežnícka prednáška o prorockej minulosti ale hlavne o prorockej budúcnosti židovského vyvoleného národa Izrael, podľa Písem. Cirkev nie jenovým Izraelom. Boh svoj národ nikdy nezavrhne a ešte s ním neskončil. On je Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov, Hospodin zástupov, Boh Izraelov. Modlime sa za pokoj pre Jeruzalem. Ak by ste mali záujem o materiál ponúkaný a prezentovaný v prednáške, píšte na adresu: michalfoltin@gmail.com

a následne Vám bude zaslaný.

Boh Vám žehnaj

 

Prednášku nájdete tu:

www.youtube.com/watch?v=ktvhDVlX3Qk

 

Možnosť stiahnutia celej prednášky v AVI formáte tu:

https://www.ulozto.sk/xDgoAHxC/izrael-prorocka-minulost-a-buducnost-prednaska-rar

 

Možnosť stiahnutia celej prednášky v MP3 formáte tu:

ulozto.sk/xm68JGiW/izrael-prorocka-minulost-a-buducnost-mp3