Príbeh dievčiny z Madagaskaru

16.06.2014 15:38

Keď sa na ostrove začalo prebudenie, reagovala pohanská vrchnosť veľmi tvrdo. Účasť na utajených kresťanských zhromaždeniach a vlastnenie Biblie sa veľmi tvrdo trestalo. Jedno veriace dievča išla na jedno takéto zhromaždenie, keď ju zastavili strážni zo slovami: „Kam ideš? Či nevieš, že po uplynutí hodiny zákazu vychádzania sa smie opustiť dom iba vo výnimočných prípadoch?“ Dievčina preľaknutá, stála ochromene, nevediac čo povedať. Klamať nechcela. Nechcela však ani prezradiť svojich bratov a sestry. Inšpirovaná Duchom povedala: „Nás najstarší brat zomrel a my sa dnes večer zídeme, aby sme čítali jeho testament.“ „Nuž, v tom prípade môžeš ísť,“ odpovedali strážni. Slovo múdrosti pomohlo dievčine v tiesni.

Spoľahnime sa aj my na Otcovo zasľúbenie, že nás nikdy neopustí ani nezanechá
(Žid 13:5) a stojme pevne v skúškach, ktoré posilnia našu vieru a dôveru v nášho živého Spasiteľa. Neodmietajme dary milosti (Charizmy), ktorými nás obdarúva Duch Pánov a modlime sa spoločne s Pavlom, alebo aj pre nás dnes platí jeho modlitba: „Prosíme, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho“ (Ef 1:17) a pamätajme na slová Písma: „Lebo jednému sa dáva skrze Ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého Ducha“ (1Kor 12:8)
Nech nám sú na povzbudenie tieto slová a ja len dodám: „....snažte (snažme) sa horlivo o duchovné dary,…“ (1Kor 14:1)