Todd White

16.06.2014 15:07

Nedávno som zdieľal na sociálnej sieti tento príspevok:

“Bohom vykonané zázraky slúžia len a len na Božiu česť. Vždy sú bezplatné a väčšinou sa udejú v tichosti (zákaz vystatovať sa druhým a vychvaľovať sa). Dejú sa v pokání a modlitbe. Pomoc pre človeka je spojená s odpustením hriechov, čo je jediným podkladom pre úplné uzdravenie a záchranu. Pomáhajú k zdravému, prirodzenému životu, k rozumu a práci pre blížnych. Predpokladom všetkých Božích zázrakov je správne splnomocnenie a to je Božím darom, nemalo by sa ním chváliť. Démonmi vykonané zázraky sú šou – zázraky na upútanie pozornosti, hľadajúce teatrálnosť, senzáciu, masové divadlo. Rady – a to je zákerné – sa maskujú ako Božie zázraky a ústa majú plné Božieho mena. Ale spôsobujú len vonkajšie uzdravenie bez vnútornej premeny, bez odpustenia hriechov a obrátenia sa k Ježišovi Kristovi. Často sú spojené so získavaním peňazí a v skutočnosti prinášajú úctu divotvorcovi miesto Bohu. “

(Dr. Theol. Lothar Gassmann – Ezoterika)

Prosím milovaní porovnajte vyššie uvedenú citáciu s priložením videom. Ku ktorej možnosti by ste obsah videa priradili Vy? Už dlhšie sa nad tým zamýšľam a mám to dlhú dobu na srdci, tak sa chcem s Vami podeliť.  

Rozhodol som sa s Vami zdieľať svoj názor na danú problematiku, keďže v poslednej dobe sa ma na môj názor pýtalo viacero ľudí. Uvedomujem si, že môj názor nie je konečným, výsledným a jediným  názorom a v žiadnom prípade si nenárokujem neomylnosť, ale verím, že Vám pomôže sa zorientovať v tejto dnes tak neľahkej situácii. 

Stanovisko k Todd White.pdf (286045)